ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalent Mobility ประจำปี 2561


ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalentMobility ประจำปี 2561 โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

 

    เปิดรับข้อเสนอโครงการ TalentMobility ประจำปีงบประมาณ 2561

    แบบฟอร์ม โครงการ TalentMobility 2561