ขอเชิญเข้าร่วมงาน"Talent Mobility Fair 2017"


 เรียนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ


                ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017" วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้  https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2  ภายในวันที่ 25 กันายน 2560