ติดต่อเรา

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 1513
โทรสาร : 0-2556-1306

E-MAIL : talent@stri.kmutnb.ac.th

Website : talent.kmutnb.ac.th