เกี่ยวกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูง เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริม บริการและบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัยและต่อยอดนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 43 ศูนย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ฯลฯ

กิจกรรมล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “KMUTNB Talent Mobility Forum 2017”

เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 16.50 น. โดย Admin

#TalentMobility คืออะไร??มาทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility โดยผู้แทนจาก สวทน.และการแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจั... Read More

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalent Mobility ประจำปี 2561

เมื่อ 29 กันยายน 2560 10.38 น. โดย Admin

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalent Mobility ประจำปี 2561 โดย ส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเ... Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงาน"Talent Mobility Fair 2017"

เมื่อ 08 กันยายน 2560 16.33 น. โดย Admin

 เรียนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ                ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดก... Read More

ขอเชิญนักวิจัยเชื่อมโยงโจทย์วิจัย

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 09.15 น. โดย Admin

           สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ  สวทน. ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Next Gen Innovator... Read More

เอกสารดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

Talent Mobility

มจพ.ส่วนกลาง

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.